معنی و ترجمه کلمه در مسابقه حذفى شرکت کردن به انگلیسی در مسابقه حذفى شرکت کردن یعنی چه

در مسابقه حذفى شرکت کردن

play off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها