معنی و ترجمه کلمه در مسیر باد به انگلیسی در مسیر باد یعنی چه

در مسیر باد

downwind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها