معنی و ترجمه کلمه در مشروب افراط کردن به انگلیسی در مشروب افراط کردن یعنی چه

در مشروب افراط کردن

carouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها