معنی و ترجمه کلمه در معرض تهمت به انگلیسی در معرض تهمت یعنی چه

در معرض تهمت

stigmatic
stigmatist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها