معنی و ترجمه کلمه در معرض مخاطره قرار دادن به انگلیسی در معرض مخاطره قرار دادن یعنی چه

در معرض مخاطره قرار دادن

hazard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها