معنی و ترجمه کلمه در معرض هجوم حشرات به انگلیسی در معرض هجوم حشرات یعنی چه

در معرض هجوم حشرات

insectile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها