معنی و ترجمه کلمه در معرض هوا گذاشتن به انگلیسی در معرض هوا گذاشتن یعنی چه

در معرض هوا گذاشتن

weather

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها