معنی و ترجمه کلمه در مقابل فشار مقاومت کردن به انگلیسی در مقابل فشار مقاومت کردن یعنی چه

در مقابل فشار مقاومت کردن

brace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها