معنی و ترجمه کلمه در مقابل یکدیگر قرار دادن به انگلیسی در مقابل یکدیگر قرار دادن یعنی چه

در مقابل یکدیگر قرار دادن

counterpose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها