معنی و ترجمه کلمه در مقیاس متوسط به انگلیسی در مقیاس متوسط یعنی چه

در مقیاس متوسط

medium scale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها