معنی و ترجمه کلمه در موسسه یا بنگاه قرار دادن به انگلیسی در موسسه یا بنگاه قرار دادن یعنی چه

در موسسه یا بنگاه قرار دادن

institutionalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها