معنی و ترجمه کلمه در میان خود پذیرفتن به انگلیسی در میان خود پذیرفتن یعنی چه

در میان خود پذیرفتن

adopt
affiliate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها