معنی و ترجمه کلمه در میان نرده محصور کردن به انگلیسی در میان نرده محصور کردن یعنی چه

در میان نرده محصور کردن

pale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها