معنی و ترجمه کلمه در نصف روز انجام گرفته به انگلیسی در نصف روز انجام گرفته یعنی چه

در نصف روز انجام گرفته

semidiurnal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها