معنی و ترجمه کلمه در نظر اول به انگلیسی در نظر اول یعنی چه

در نظر اول

prima facie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها