معنی و ترجمه کلمه در نظر داشتن به انگلیسی در نظر داشتن یعنی چه

در نظر داشتن

envisage
purpose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها