معنی و ترجمه کلمه در نقاط مختلف از مردم دیدار کوتاهى نمودن به انگلیسی در نقاط مختلف از مردم دیدار کوتاهى نمودن یعنی چه

در نقاط مختلف از مردم دیدار کوتاهى نمودن

whistle stop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها