معنی و ترجمه کلمه در همسایگى به انگلیسی در همسایگى یعنی چه

در همسایگى

vicinal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها