معنی و ترجمه کلمه در ورودى قلعه هاى قدیم به انگلیسی در ورودى قلعه هاى قدیم یعنی چه

در ورودى قلعه هاى قدیم

portcullis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها