معنی و ترجمه کلمه در وسط راه ایستادن به انگلیسی در وسط راه ایستادن یعنی چه

در وسط راه ایستادن

stopover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها