معنی و ترجمه کلمه در کاغذ بسته بندى روبان دار پیچیدن به انگلیسی در کاغذ بسته بندى روبان دار پیچیدن یعنی چه

در کاغذ بسته بندى روبان دار پیچیدن

gift wrap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها