معنی و ترجمه کلمه در کشتى سوار کردن به انگلیسی در کشتى سوار کردن یعنی چه

در کشتى سوار کردن

embark

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها