معنی و ترجمه کلمه در کشتى گذاشتن به انگلیسی در کشتى گذاشتن یعنی چه

در کشتى گذاشتن

embark

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها