معنی و ترجمه کلمه در کشیدن نفس به انگلیسی در کشیدن نفس یعنی چه

در کشیدن نفس

inspire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها