معنی و ترجمه کلمه در کشیدن به انگلیسی در کشیدن یعنی چه

در کشیدن

imbibe
inbreathe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها