معنی و ترجمه کلمه در کلبه زندگى کردن به انگلیسی در کلبه زندگى کردن یعنی چه

در کلبه زندگى کردن

shanty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها