معنی و ترجمه کلمه در کمند انداختن به انگلیسی در کمند انداختن یعنی چه

در کمند انداختن

noose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها