معنی و ترجمه کلمه در کندو جمع کردن به انگلیسی در کندو جمع کردن یعنی چه

در کندو جمع کردن

hive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها