معنی و ترجمه کلمه در کوزه ریخته به انگلیسی در کوزه ریخته یعنی چه

در کوزه ریخته

potted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها