معنی و ترجمه کلمه در کیسه ریختن به انگلیسی در کیسه ریختن یعنی چه

در کیسه ریختن

sack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها