معنی و ترجمه کلمه در گل فرو بردن یا رفتن به انگلیسی در گل فرو بردن یا رفتن یعنی چه

در گل فرو بردن یا رفتن

mire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها