معنی و ترجمه کلمه در گل ولاى کشیدن به انگلیسی در گل ولاى کشیدن یعنی چه

در گل ولاى کشیدن

draggle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها