معنی و ترجمه کلمه در گود مبارزه قرار دادن به انگلیسی در گود مبارزه قرار دادن یعنی چه

در گود مبارزه قرار دادن

pit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها