معنی و ترجمه کلمه در یک خط مستقیم واقع شونده به انگلیسی در یک خط مستقیم واقع شونده یعنی چه

در یک خط مستقیم واقع شونده

collinear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها