معنی و ترجمه کلمه در یک خط واحد به انگلیسی در یک خط واحد یعنی چه

در یک خط واحد

unilinear

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها