معنی و ترجمه کلمه دزد دریایى به انگلیسی دزد دریایى یعنی چه

دزد دریایى

buccaneer
freebooter
picaro
picaroonp
pickaroon
pirate
rover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها