معنی و ترجمه کلمه دستخوش احساسات به انگلیسی دستخوش احساسات یعنی چه

دستخوش احساسات

sentient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها