معنی و ترجمه کلمه دستخوش به انگلیسی دستخوش یعنی چه

دستخوش

prey
victim


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها