معنی و ترجمه کلمه دسته اى از محکومین که به هم زنجیر شده اند به انگلیسی دسته اى از محکومین که به هم زنجیر شده اند یعنی چه

دسته اى از محکومین که به هم زنجیر شده اند

chain gang

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها