معنی و ترجمه کلمه دسته شمشیر به انگلیسی دسته شمشیر یعنی چه

دسته شمشیر

hilt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها