معنی و ترجمه کلمه دسته محور به انگلیسی دسته محور یعنی چه

دسته محور

crank

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها