معنی و ترجمه کلمه دسته موزیکى که ادوات آنها از برنج باشد به انگلیسی دسته موزیکى که ادوات آنها از برنج باشد یعنی چه

دسته موزیکى که ادوات آنها از برنج باشد

brass band

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها