معنی و ترجمه کلمه دستورالعمل هاى بهینه به انگلیسی دستورالعمل هاى بهینه یعنی چه

دستورالعمل هاى بهینه

optimum code

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها