معنی و ترجمه کلمه دستپاچه به انگلیسی دستپاچه یعنی چه

دستپاچه

hurried
nervous
panicky
throughither
throughother

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها