معنی و ترجمه کلمه دستک به انگلیسی دستک یعنی چه

دستک

picket

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها