معنی و ترجمه کلمه دستگاه اندازه گیرى و سنجش و قیاس اشیاء به انگلیسی دستگاه اندازه گیرى و سنجش و قیاس اشیاء یعنی چه

دستگاه اندازه گیرى و سنجش و قیاس اشیاء

comparator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها