معنی و ترجمه کلمه دستگاه تقطیر ویسکى به انگلیسی دستگاه تقطیر ویسکى یعنی چه

دستگاه تقطیر ویسکى

pot still

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها