معنی و ترجمه کلمه دستگاه تقویت کننده به انگلیسی دستگاه تقویت کننده یعنی چه

دستگاه تقویت کننده

multiplier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها