معنی و ترجمه کلمه دستگاه تنظیم جریان هاى متغیر برق به انگلیسی دستگاه تنظیم جریان هاى متغیر برق یعنی چه

دستگاه تنظیم جریان هاى متغیر برق

rheostat
rheostatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها