معنی و ترجمه کلمه دستگاه تنفس اکسیژن به انگلیسی دستگاه تنفس اکسیژن یعنی چه

دستگاه تنفس اکسیژن

aqualung

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها